Pieejams JVLMA semināra par akadēmisko un saskarsmes ētiku ieraksts

Aizvadīts JVLMA rīkotais un filozofes, Latvijas Universitātes emeritētās profesores Dr. phil. Skaidrītes Lasmanes vadītais seminārs “Akadēmiskā un saskarsmes ētika”. Tā bija brīnišķīga iespēja iedziļināties akadēmiskās un saskarsmes ētikas jautājumos, sākot no Platona laikiem, cauri #metoo pirmsākumiem līdz šodienai, kad visā pasaulē tiek meklēti arvien jauni instrumenti, kā veidot drošu un ētisku studiju vidi. Semināru apmeklēja JVLMA mācībspēki, vispārējais personāls un studenti.

Sarunas mērķis bija dažādu akadēmiskās ētikas aspektu apzināšana, lai izceltu nevēlamas rīcības riskus, veicinātu godīgumu, uzticību un cieņu, kā arī nodrošinātu no fiziskiem un emocionāliem aizskārumiem brīvu un drošu izglītības vidi mācībspēkiem un studentiem. Semināru moderēja JVLMA Zinātniskā un radošā darba prorektores pienākumu izpildītāja un Ētikas komisijas vadītāja Dr. art. Diāna Zandberga.

Semināra ieraksts pieejams šeit.

Skaidrīte Lasmane ir filozofijas doktore, Latvijas Universitātes emeritētā profesore, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece. Veikti pētījumi filozofijā, filozofiskajā kultūrā, literatūrfilozofijā un ētikā. Docējusi studiju kursus ētikā, komunikācijas ētikā, kultūras teorijā un filozofijā, lasījusi lekcijas par akadēmisko ētiku, pētījumu metodoloģiju un citiem jautājumiem Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē un Sociālo zinātņu fakultātē. Skaidrīte Lasmane ir autore daudziem nozīmīgiem pētījumiem ētikā un filozofijā, vairāku kolektīvo monogrāfiju un rakstu krājumu zinātniskā redaktore. Monogrāfiju "Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam (1998), "20. gadsimta ētikas pavērsieni" (2004), "Komunikācijas ētika" (2013) autore, grāmatas "Ētika" (1993) līdzautore. Literatūrzinātnē nozīmīgi ir Skaidrītes Lasmanes raksti ar literatūrfilozofisku ievirzi par Raini, Imantu Ziedoni, Zentu Mauriņu u.c. Nodaļas "Hermeneitika" autore krājumā "'Mūsdienu literatūras teorijas" (2013, sastādītāji Ieva Kalniņa, Kārlis Vērdiņš).

Attēlā: Dr. phil. Skaidrīte Lasmane kopā ar JVLMA rektores pienākumu izpildītāju profesori Ilonu Meiju.

Dalīties ar šo ziņu