Prof. Kalnciems Daugavpilī viesojies ar koncertlekciju

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Klavieru katedras vadītājs prof. Juris Kalnciems Daugavpils universitātes koncertzālē 27. oktobrī sniedza koncertlekciju "Rudens vīzijas latviešu komponistu klaviermūzikā". 

Profesora saistošais stāstījums ļāva klausītājiem padziļināti izprast atskaņoto skaņdarbu būtību. Koncertā tika iekļauti Alfrēda Kalniņa, Jāņa Mediņa, Ādolfa Skultes, Selgas Mences, Riharda Dubras un Aivara Kalēja skaņdarbi.

Paldies Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātei, īpaši tās dekānam prof. Ēvaldam Daugulim, par meistarklases organizēšanu! 

Dalīties ar šo ziņu