Senāta informācija

Sakarā ar izsludinātajām vēlēšanām uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 2020. gada 1. septembra uz 6 gadiem) ir izvērtēta pretendentu dokumentu atbilstība prasībām. 

Izsludinu tiesības piedalīties konkursā šī gada 27. maijā sekojošiem pretendentiem:

1. profesionālās bakalaura studiju programmas Vokālā mūzika apakšprogrammas Akadēmiskā dziedāšana studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Vokālā mūzika profila Operdziedāšana studiju kursu docēšanai /Vokālā katedra/: 

docenta amats (1 vakance)  - Zigrīda Krīgere 

2. profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Pūšaminstrumentu spēle specializācijas Trompetes spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Trompetes spēle studiju kursu docēšanai /Pūšaminstrumentu katedra, Metāla pūšaminstrumentu klase/: 

docenta amats (1 vakance)  - Jānis Porietis

3. profesionālās bakalaura studiju programmas Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Mūzika un izglītība mūzikas pedagoģijas studiju kursu docēšanai

docenta amats (1 vakance)  - Ilze Vilde

4. profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Džeza mūzika studiju kursa Džeza klavierspēle un profilējošu studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Džeza mūzika studiju kursu docēšanai /Džeza mūzikas katedra/:

docenta amats (1 vakance)  - Viktors Ritovs

5. profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Stīgu instrumentu spēle specializācijā Ģitāras spēle profesionālo studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Ģitāras spēle studiju kursu docēšanai /Stīgu instrumentu katedra/:

lektora amats (1 vakance)  - Kaspars Zemītis

6. profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Vēsturisko instrumentu spēle specializācijas Pūšaminstrumentu spēle profilu Blokflautas spēle un Traversflautas spēle studiju kursa docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Senā mūzika studiju kursu Blokflautas spēle un Traversflautas spēle docēšanai /Senās mūzikas katedra/:

lektora amats (1 vakance)  - Kristīne Stumbure

7. profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammas Taustiņinstrumentu spēle specializācijas Akordeona spēle studiju kursu docēšanai un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profila Akordeona spēle studiju kursu docēšanai /Klavieru katedra, Akordeona klase/:

lektora amats (1 vakance)  - Artūrs Noviks

Senāta  priekšsēdētājs doc. Jānis Baltiņš

Dalīties ar šo ziņu