Senāta informācija

Sakarā ar izsludinātajām vēlēšanām uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 2021. gada 1. septembra uz 6 gadiem) ir izvērtēta pretendentu dokumentu atbilstība prasībām. 

Tiesības piedalīties konkursā šī gada 21. aprīlī piešķirtas sekojošiem pretendentiem:

 • Ērikam Kiršfeldam
 • Mārtiņam Zilbertam
 • Elīnai Bērtiņai-Petrauskai
 • Mārtiņam Klišānam
 • Regīnai Kaupužai
 • Elīnai Lūsei
 • Artim Orubam
 • Jeļenai Bugajenko
 • Ilzei Dzērvei
 • Sanitai Glazenburgai
 • Rutai Kaprānei
 • Līgai Paeglei
 • Ingunai Puriņai
 • Svetlanai Stankevičai
 • Dzintrai Vīcupei
 • Antrai Vīksnei
 • Natālijai Zandmanei
 • Edgaram Tomševicam

Vairāk skatīt ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu