JVLMA Senāta informācija

Sakarā ar izsludinātajām vēlēšanām uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem (no 2022. gada 1. decembra uz 6 gadiem) ir izvērtēta pretendentu dokumentu atbilstība prasībām.

Izsludinu tiesības piedalīties konkursā šī gada 16. novembrī uz lektora amatu (2 vakances) profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika apakšprogrammās Taustiņinstrumentu spēle (izņemot Ērģeļspēli un Klavierspēli), Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, profesionālajās studiju programmās Diriģēšana, Vokālā mūzika, Horeogrāfija, Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs, Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs  un profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika specializācijas un profila studiju kursos koncertmeistara darba veikšanai /Koncertmeistaru katedra/ sekojošiem pretendentiem:
Vita Gajevska
Sintija Šteinkopfa
Edgars Tomševics
Inga Sarkane

Senāta  priekšsēdētāja                    prof. Ilona Meija

Dalīties ar šo ziņu