SĒRU VĒSTS

15. jūnijā negaidīti mūža mierā aizgājusi Dace Kļava (17.01.1965.–15.06.2020.) – izcila pianiste, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profesore Kameransambļa un klavierpavadījuma katedrā, Koncertmeistaru katedras vadītāja, kā arī koncertmeistare akadēmiskās dziedāšanas, kora diriģēšanas un simfoniskās diriģēšanas katedrās.

Mūsu brīnišķīgā kolēģe, kuras darbaspējas, apbrīnojamā iekšējā sakārtotība, spēja visu paspēt un izdarīt laikā mums, Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras pedagogiem nereti kalpoja kā paraugs,”

stāsta JVLMA profesors Aldis Liepiņš. “Un to pašu noteikti teiks visi pārējie kolēģi, gan viņas vadībā strādājušie akadēmijas koncertmeistari, gan mācībspēki, kuru klasēs viņa pati bijusi koncertmeistare.”

Darba gaitas Mūzikas akadēmijā sākusi 1988. gadā. No 2002. līdz 2012. gadam strādājusi arī par koncertmeistari Rīgas Doma kora skolā. Līdztekus pedagoģiskajam darbam Dace Kļava muzicējusi neskaitāmās krāšņās koncertprogrammās Latvijā un ārzemēs, sadarbojoties ar dažādiem diriģentiem, izpildītājmāksliniekiem un jo īpaši ar Latvijas Radio kori. Pianiste bijusi Heino Ellera pianistu konkursa diplomande, kā arī darbojusies kā vairāku starptautisku diriģēšanas un vokālistu konkursu koncertmeistare.

Daces Kļavas pedagoģiskais veikums, koncertmeistares talants un cilvēciskais siltums atstājis dziļas un paliekošas pēdas daudzu Latvijas jauno mūziķu profesionālajās gaitās,"

uzsver JVLMA rektors, prof. Guntars Prānis.

Izsakām visdziļāko un patiesāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, bijušajiem un esošajiem studentiem.

Ģimene lūdz respektēt vēlmi atvadīties tuvinieku lokā.

Dalīties ar šo ziņu