Studenti tiek aicināti pieteikties dalībai vasaras skolā "Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā"

No 16. līdz 20. augustam notiks vasaras skola "Meklējot metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā".

Tiks uzņemti divdesmit kultūras mantojuma pētniecībā ieinteresēti bakalaura un maģistra programmu studenti, kuri studē Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Pieteikšanās, sūtot motivācijas vēstuli (līdz 4000 rakstu zīmēm) un CV uz e-pastu līdz 2021. gada 15. jūnijam. Rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 5. jūlijā.

Dalība vasaras skolā ir bez maksas.

Vasaras skolas un simpozija mērķis ir veicināt fotogrāfijas kā kultūras kapitāla resursa pētniecību atmiņas institūciju krātuvēs. Iepazīstināt ar Latvijas Naconālās bibliotēkas speciālo krājumu veidiem, pievēršot uzmanību gan  oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām. Veidot izpratni par dažādu digitalizēto resursu izpētes iespējām, iedziļinoties digitalizācijas stratēģijā un rīkos. Stāstīt par fotogrāfijas tipiem un foto kolekciju daudzveidību nacionālo kultūras mantojuma institūciju krājumos. Attīstīt priekšstatu par fotogrāfijas pētniecības metodēm un to pielietošanu. Rosināt diskusijas par fotogrāfiju kā mākslu, dokumentu un kultūras vērtību.

Plašāka informācija Vasaras skolas mājaslapā: https://vasarasskola.lnb.lv/ 

Organizē:
Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Vasaras skolas un simpozija programmas sastādītājas:
Dr. art. Katrīna Teivāne-Korpa, PhD Alise Tifentāle,
Dr. art. Inese Sirica


Vasaras skola tiek realizēta projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD ietvaros

Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/ CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Dalīties ar šo ziņu