Studiju programmu direkcija atgādina: atlikušas 2 aktīvās studiju nedēļas

Studiju programmu direkcija (SPD) aicina katru studentu:

Sava LAIS profila sadaļā Sekmes pārskatīt visus 2023. rudenī paredzētos studiju kursus*.
* Ja rodas jautājumi par reģistrāciju studiju kursiem, sazināties ar savu studiju lietvedi.

Pārliecināties, vai ir skaidrs, kādā veidā un kādā termiņā iegūt vērtējumu KATRĀ no paredzētajiem studiju kursiem**.
** Neskaidrību gadījumā nekavējoties sazināties ar studiju kursa docētāju.

Izpildīt visu studiju kursu prasības noteiktajos termiņos.

Pēc pārbaudījumiem pārliecināties LAIS profilā, ka iegūts sekmīgs vērtējums***.
*** Docētājam vērtējums LAIS sistēmā jāieliek 3 dienu laikā pēc pārbaudījuma, lielajiem grupu kursiem – 7 dienu laikā pēc pārbaudījuma.

Ja pārbaudījumu nav iespējams nokārtot noteiktajā termiņā:
- ar docētāju jāvienojas par citu termiņu
un 
- jāiesniedz elektronisks iesniegums par pārbaudījuma termiņa maiņu****. Iesniegums pieejams ŠEIT

**** Ja pārbaudījuma termiņa maiņai ir attaisnojošs iemesls, to apliecinošs dokuments (piemēram, ārsta zīme) jāpievieno iesniegumam; ja nav attaisnojoša iemesla, pārbaudījuma atkārtota kārtošana iespējama tikai par maksu.

Aicinām savlaicīgi nokārtot visus šajā semestrī paredzētos pārbaudījumus, lai valsts budžeta finansētie studenti arī nākamajā semestrī varētu turpināt studijas par valsts budžeta līdzekļiem!

SPD

Dalīties ar šo ziņu