Tālākizglītības programma stīgu instrumentu pedagogiem

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļu organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus/meistarklases “Metodika un māksla stīgu instrumentu apguvē” (18 stundu apjomā).

Mērķauditorija – profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu vijoles, alta, čella un kontrabasa spēles pedagogi. Lieliska iespēja pieteikt savus audzēkņus meistarklasēm!

Meistarklašu lektori – JVLMA Stīgu instrumentu katedras mācībspēki: asoc. prof. Terēze Zīberte-Ijaba, asoc. prof. Diana Ozoliņa, prof. Arigo Štrāls, pieaicin. doc. Guna Šnē un Oskars Bokanovs, docents Sandis Šteinbergs.

Meistarklašu norise – 15. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 18.00 (atklātās stundas vijoles un alta spēlē); 16. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 18.00 (atklātās stundas čella un kontrabasa spēlē). 

Meistarklašu norises vieta – JVLMA LMT zāle. Klātienes vietu skaits ierobežots, tiks nodrošināta iespēja pieslēgties attālināti audio/video konferenču platformā Zoom.

Pieteikšanās – līdz 7. oktobrim plkst. 18.00 ŠEIT.

Sīkāka informācija un darba plāns tiks nosūtīts pēc pieteikšanās un pieteikumu apkopošanas.

Dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālo pilnveidi par noklausītajām tēmām.

Dalīties ar šo ziņu