Tapusi publikācija par fanka kustības vēsturi Latvijā

Elektroniskajā žurnālā JAZZ IN publicēta JVLMA profesora un džeza mūziķa Dr. Art. Indriķa Veitnera pētnieciskā publikācija “Fanka kustība Latvijā 20. gadsimta 90. gados un tās iespaids uz Latvijas džeza vēlāko attīstību”. 

Kā tiešs pamudinājums šim pētījumam kalpojušas autora džeza vēstures lekcijas JVLMA ERASMUS apmaiņas programmas studentiem, kuru gaitā, stāstot par Latvijas džeza vēsturi, veidojās izpratne par iespējamo jaunākā Latvijas džeza vēstures posma periodizāciju. Viena no ļoti savdabīgām parādībām bija džezfanka mūzikas stila popularitātes uzplaukums 1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā, kas, vairāk iedziļinoties, atklājas kā nozīmīga parādība ar ļoti tālejošām sekām Latvijas džeza jaunākajā vēsturē. Pētījuma galvenais informācijas avots ir autora veiktās intervijas ar tiešajiem notikumu dalībniekiem — mūziķiem un producentiem, kas vistiešākajā veidā savulaik piedalījušies procesā. Kopumā veiktas divdesmit strukturētas intervijas, izmantotas arī publikācijas presē, kā arī saglabājušies audio un video materiāli. Divās daļās (pirmā daļa/ otrā daļa) publicētais materiāls stāsta par tādām leģendārām grupām kā “ODIS”, “Time after Time”, “Green Petroleum Funk”, “Mame”, “Spirit Shadows”, “Shake and Bake” un citām fanku un džezfanku spēlējošām grupām jau 21. gadsimta pirmajās divās desmitgadēs, ar procesa tiešo dalībnieku palīdzību izsekojot stilistiskajām pārmaiņām muzikālajā estētikā. Publikāciju papildina saites uz  grupu ierakstiem, ļaujot lasītājam noklausīties arī muzikālus piemērus. 

Publikācija izstrādāta projektā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas apakšprojekta «Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.—30. gados un otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas» ietvaros. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas «Latvijas kultūra — resurss valsts attīstībai” (2020–2022) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Dalīties ar šo ziņu