Uzmanību - profesionālā bakalaura studenti!

JVLMA izsludina pieteikšanos profesionālo bakalaura studiju programmu A-bloku moduļiem "Kultūra sabiedrībā" un "Uzņēmējdarbība". Moduļi paredz tematisko daļu izvēli no kataloga, nodrošinot studējošo individuālām profesionālām vajadzībām atbilstošas tematiskās daļas.

JVLMA mājaslapas sadaļā Studijas ievietoti sekojoši resursi:

  • diagramma ar informāciju par katram studiju kursam un semestrim nepieciešamo tematisko daļu skaitu kredītpunktu ieguvei; 
  • moduļu un to tematisko daļu apraksti un anotācijas 2019./2020. gadam;
  • tematisko daļu pieteikumu formas – studējošie tiek aicināti šim gadam, t.i. 2019./2020. akadēmiskā gada rudens un pavasara semestriem norādīt primārās izvēles (atbilstoši diagrammā norādītajam tematisko daļu skaitam attiecīgajos moduļos), kā arī otro un trešo prioritāti (gadījumiem, ja uz prioritāro kursu netiks saņemts pietiekams pieteikumu skaits grupas komplektēšanai);
  • veidlapa jūsu jautājumiem par tematiskajām daļām un izvēlēm – centīsimies uz jautājumiem atbildēt savlaicīgi un biežāk uzdotos jautājumus ar atbildēm apkopot mājaslapas sadaļā Studijas.

Lai sekmīgi nodrošinātu docētāju piesaisti, telpu plānošanu un tematisko daļu norisi, lūdzam norādīt savu tematisko daļu izvēli attiecīgajās formās līdz 2019. GADA 1. JŪLIJAM.

Studējošie, kuri nebūs veikuši izvēles noteiktajā periodā, tiks pievienoti tām tematiskajām daļām, kurām nepieciešams grupu piepildījums!

Dalīties ar šo ziņu