Vispasaules etnomuzikologu organizācija izvēlas publicēties Latvijā

Nepilnu divu gadu laikā Latvijā izdota jau otrā vispasaules etnomuzikologu un etnohoreologu organizācijas “Starptautiskā mūzikas un dejas tradīciju padome” (International Council for Traditions of Music and Dance, ICTMD) anonīmi recenzēta kolektīvā zinātniskā monogrāfija “Emotion and Aesthetic Experience During the Performance Act: Explorations on the Making of Multipart Music”, kuras sastādītāji ir grupas līderi Ardian Ahmedaja (Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslu universitāte, Austrija; JVLMA) un Ignazio Macchiarella (Kaljari universitāte, Itālija). 

Tas noticis, pateicoties JVLMA etnomuzikologu Andas Beitānes, kura vadīja šo projektu, un Ardian Ahmedaja starptautiskajam tīklojumam, kā rezultātā Latvijā publicēti jau vairāki etnomuzikologu darbi angļu valodā. Augsti novērtējot JVLMA sadarbībā ar izdevniecību MUSICA BALTICA un Jelgavas Tipogrāfija izdoto grāmatu kvalitāti un starptautisko pieejamību, ICTMD pētnieki izvēlas savas publikācijas izdot Latvijā.

Šī ir jaunākā ICTMD Daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupas grāmata, kas sagatavota JVLMA un izdota sadarbībā ar izdevniecību MUSICA BALTICA un Kaljari universitāti, kura finansēja šo projektu. Grāmatā iekļauti septiņu autoru raksti, kas veltīti daudzbalsīgās mūzikas praksēm Grieķijas salā Korfu (Zoe Dionyssiou), Lietuvas ziemeļaustrumos (Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė), Taivānā (Chia-Yin Hung), Vīnē (Stefan Hackl), Itālijas migrantu reliģiskajās praksēs (Fulvia Caruso), Zviedrijas bosniešu kopienā (Jasmina Talam), un pat Zalcburgas Oberndorfā 1918. gadā dzimušās ziemassvētku ikonas “Klusa nakts, svēta nakts” neskaitāmajām daudzbalsīgajām adaptācijām un modifikācijām (Thomas Hochradner).

Grāmatas satura rādītājs pieejams šeit.

Grāmatu iespējams iegādāties musicabaltica.com.

Ahmedaja, Ardian and Ignazio Macchiarella. Eds. 2023. Emotion and Aesthetic Experience During the Performance Act: Explorations on the Making of Multipart Music. A publication of the University of Cagliari and the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Riga: Musica Baltica, 152 pages, 70 figures, 7 audiovisuals (QR codes), list of audiovisual examples, notes on contributors, index. ISBN 978-9984-588-71-1 (hardcover).

Dalīties ar šo ziņu