Zināmi šā gada Mecenātu balvu un stipendiju ieguvēji

31. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Senāts apstiprināja virkni Mecenātu balvu laureātus un stipendiju ieguvējus. Gandarījums, ka balvu klāsts šogad palielinās. Iepazīstinām ar šā gada laureātiem. 

Klavierspēles profesora Oļģerta Zīversa balvas laureāts – KRISTIĀNS PATRIKS KRASTIŅŠ (doc. Ievas Dzērves Vispārējās klavierspēles klases students, Kompozīcija, 2. semestris). Latvijas konservatorijas profesora Olģerta Zīversa balva dibināta pēc viņa meitu Astras Grīnmanes un Izoldes Zīversas-Preisas iniciatīvas, un to pasniedz jau kopš 1995. gada.  

Komponista Tālivalža Ķeniņa balvas laureāts – ALEKSANDRS AVRAMECS (doc. Jāņa Petraškeviča un Krista Auznieka klases 6. semestra students). Komponista Tālivalža Ķeniņa balva tika dibināta 2006. gadā, un tā katru gadu tiek piešķirta vienam kompozīcijas studentam.

Mācītāju Dr. Anitas Gaides un prāv. Ivara Gaides Mūzikas balvas ieguvējas – BRIGITA ČIRKŠE (doc. Kristīnes Gailītes klases studente) un ALISE SĪMANE (prof. Vitas Kalnciemas ērģeļu klases studente). Šo balvu pasniedzam kopš 2007. gada, un to par spilgtu radošo darbību saņem viens ērģeļspēles un viens dziedāšanas specialitātes students.

Nika Gothama Mūzikas balvas ieguvēja – ANNIJA ANNA ZARIŅA (asoc. prof. Rolanda Kronlaka klases studente). Šo balvu 2014. gadā iedibināja saksofonista un komponista Nika Gothama dzīvesbiedre Baņuta Rubess, un tā tiek piešķirta pamīšus divu specialitāšu studentiem – vienā gadā kādam jaunajam džeza mūziķim, saksofona spēles studentam, bet nākamajā – kādam kompozīcijas studentam.

JVLMA Kompozīcijas katedras Jaunrades balvas ieguvējs – GAITIS JĀNIS PUJĀTS (doc. Ērika Ešenvalda kompozīcijas klases students). Šo balvu 2021. gadā iedibināja Ēriks Ešenvalds, un tā tiek pasniegta radošākajam un veiksmīgākajam kompozīcijas studentam. 

Šā gada jaunās balvas

Pirmo reizi pēc Filadelfijas latviešu draudzes kora diriģentes Guntas Plostnieks iniciatīvas šogad tiks pasniegtas arī divas radošās stipendijas. Tās finansē Filadelfijas latviešu baptistu draudze. Pirmā ir Filadelfijas latviešu draudzes kora stipendija Kora diriģēšanas studentam, kura radošā darbība saistās arī ar garīgās mūzikas lauku. Šīs stipendijas ieguvēja ir kordiriģente PAULA PĒRKONE (prof. Airas Birziņas diriģešanas klases 6. semestra student).

Otrā ir komponista Viktora Baštika stipendija. Šī radošā stipendija pieškirama Kompozīcijas studentam, kura darbi arī ietilptu garīgās mūzikas repertuārā. Šī gada stipendijas ieguvējs ir RENĀTS CVEČKOVSKIS (prof. Andra Vecumnieka klase 8. semestra students).

Ilgas Štauveres balvas ieguvēja – Kristiāna Krūzmētra. Šo balvu savas mātes piemiņai iedibinājusi komponiste Dace Aperāne. Balvas mērķis ir atbalstīt jaunos mūziķus, kuri ir uzņemti kādā vasaras mācību programmā un ir izrādījuši interesi atskaņot latviešu mūziku.

Balvu ceremonijā būs pārsteigumi 

12. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē notiks gadskārtējā Mecenātu balvu pasniegšanas pasākums, kura laikā klātesošajiem būs iespēja noklausīties arī balvu un stipendiju ieguvēju priekšnesumus. Un ne tikai. Tradicionāli Mecenātu balvu pasniegšanas pasākumā ir arī pārsteigumi, viens no tiem ir šā gada “7. jūnija balvas” ieguvējs, šīs balvas krusttēvi ir Andris Vecumnieks, Jānis Puriņš, Armands Lapiņš, Jānis Stafeckis un Aleksandrs Kreišmanis, arī šogad tiks pasniegta par atjautību, degsmi, enerģiju un atbalstu JVLMA mācībspēku un studējošo radošā entuziasma lidojuma mākslinieciskajā realizācijā kādam no JVLMA personāla.

Dalīties ar šo ziņu