Zinātniskās pētniecības centra pētniece piedalās Baltijas studiju konferencē Sietlā

26.-29. maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Zinātniskās pētniecības centra (ZPC) pētniece Lauma Mellēna-Bartkeviča piedalījās Baltijas studiju veicināšanas asociācijas AABS (Association for the Advancement of the  Baltic Studies) rīkotajā 28. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Baltic  Studies at a Crossroads” Sietlā, ASV.

Konferences ietvaros notika vairākas plenārsēdes, tematiskas paneļdiskusijas, deviņas konferences darba sesijas vairākās paralēlajās sekcijās, kurās Baltijas un ASV zinātnieki dalījās jaunāko pētījumu rezultātos un diskusijās par aktuālajiem procesiem kultūrā, ekonomikā un politikā, vēstures un atmiņas pētniecībā, izglītībā un citās jomās. 
Lauma Mellēna-Bartkeviča piedalījās konferences sesijā “Opera, teātris un jaunie mediji”, nolasot referātu “Blurring boundaries of genre: hybrid forms of the contemporary musical theatre in Latvia” (“Žanru robežu izzušana: laikmetīgā mūzikas teātra hibrīdformas Latvijā”),  kurā tika skarti gan aktuālie metodoloģiskie izaicinājumi, kas saistās ar laikmetīgā mūzikas teātra pētniecību, gan analizēti tādi mūzikas teātra jaunāko iestudējumu piemēri kā Krista Auznieka un Reiņa un Kristas Dzudzilo kameropera “Tagadne. Time Present” (2021), Platona Buravicka un Maijas Treiles laikmetīgais mūzikls “Balss no Beletāžas” (2021), Franciskas Kronfotas un Evarta Melnalkšņa operfilma “Baņuta” un Edgara Mākena un Sergeja Timofejeva kameropera “Kontakts” (2021).

Dalība konferencē tika realizēta ar projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/001 "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" atbalstu.

Dalīties ar šo ziņu