Dimitris Maronidis /Grieķija/ lekcija

JVLMA 319. auditorijā

Dimitris Maronidis /Grieķija/ 

09.03. plkst. 13.00 - 14.30

Dimitris Maronidis lekcija par Klarnetes koncertu, kuru pirmatskaņos deciBelā 12.03. koncertā Meistari un mācekļi. Maronidis, Šmite.

Dimitris Maronidis ir grieķu komponists, kurš rada akustisku, elektroakustisku mūziku, skaņradē izmanto dažādus skaņas avotus un interaktīvu pieeju. Savos jaunākajos darbos viņš cenšas apvienot šīs sfēras un paplašināti pēta algoritmiskos procesus, organizējot savu mūzikas materiālu. Viņš lieto tehnoloģijas, lai eksperimentētu, izzinātu un paplašinātu skaņas īpašības.

Viņa darbi atskaņoti, skaņu instalācijas un performances notikušas festivālos un koncertos visā pasaulē – dzimtajā Grieķijā, Francijā, Nīderlandē, Rumānijā, Serbijā, Portugālē, Itālijā, Vācijā, Meksikā un citviet. Viņš ir Jana Ksenaka Starptautiskā Elektroniskās mūzikas konkursa mākslinieciskais vadītājs un štata mācībspēks Artistoteļa universitātes Mūzikas nodaļā Salonikos.

Vairāk par komponistu: https://maronid.webpages.auth.gr/wordpress/

Dalīties ar šo pasākumu