Improvizāciju vakars. JVLMA Horeogrāfijas un Džeza mūzikas katedru studentu radošā tikšanās

JVLMA Lielā zāle

IMPROVIZĀCIJU VAKARS
JVLMA Horeogrāfijas un Džeza mūzikas katedru studentu radošā tikšanās

Projekta mākslinieciskā vadība:

Valda Vidzemniece, Zita Errsa /Horeogrāfijas katedra/

Kaspars Kurdeko /Džeza mūzikas katedra/

Improvizāciju vakarā, kas notiks 4. decembrī piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Horeogrāfijas katedras 1., 3. un 4. kursa studenti un Džeza mūzikas katedras 2. un 4. kursa studenti.
Abu katedru sadarbībai ir jau ilga vēsture, pirmais kopprojekts notika 2011. gadā Latvijas Nacionālās
operas Jaunajā zālē. Gadu gaitā ir realizēti saturā un formā atšķirīgi radošie projekti. Pēc ilgāka
pārtraukuma atkal esam apvienojušies savstarpēji iedvesmojošā kopdarbā.
Improvizācija ir džeza mūziķu studiju procesa būtiska sastāvdaļa, horeogrāfiem tā ir radošā procesa
neatņemama komponente, dejotājiem – iespēja radīt “šeit un tagad”, tvert mirkli un ļauties kustību
baudai. Kustības un mūzikas attiecības ir mainīgas – deja var pakļauties mūzikai, vai mūzika sekot
dejai, reaģējot uz dejotāju radošajiem impulsiem. Koncertā būs redzama un dzirdama brīva
improvizācija, strukturēta vai daļēji strukturēta improvizācija, kā arī fiksēta dejas satura iekļaušana
improvizētā formā.

Pirkt biļetes

Dalīties ar šo pasākumu