Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas labākais studentu kameransamblis 30. konkurss

JVLMA Lielā zāle

JVLMA Kameransambļa un klavierpavadījuma katedra aicina piedalīties 30. konkurss

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas labākais studentu kameransamblis

Konkursa noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana ceturtdien, 2024. gada 14. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē

Pieteikumus konkursam jāiesniedz Radošo projektu daļā līdz 1. martam

Nolikums:

Konkursa mērķis ir aktivizēt studentu kameransambļu veidošanos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
(JVLMA).
Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras rīkotajā konkursā var piedalīties studējošo kameransambļi dažādā
sastāvā divās kategorijās: A – dueti; B – lielie ansambļu sastāvi (no trio līdz oktetam; nepiedalās vienādu instrumentu
ansambļi, ja dalībnieku tajos ir vairāk nekā pieci).
Konkurss ir ikgadējs, tas notiek pavasarī, vienā kārtā, JVLMA Lielajā zālē.
Katram ansamblim jāatskaņo brīvi izvēlēts oriģināls skaņdarbs (pilnībā), minimālā hronometrāža – 10
minūtes. Žūrijai ir tiesības pieprasīt atskaņojamo skaņdarbu partitūras. Konkursa žūrijas priekšsēdētājs ir
viesprofesors vai Rektorāta pārstāvis. Žūrijas locekļi – Kameransambļa un klavierpavadījuma, Stīgu instrumentu un
Pūšaminstrumentu katedru mācībspēki. Konkursu vērtē arī Studējošo padomes žūrija.
Konkursa laureāti abās kategorijās saņem JVLMA balvas.
Pirmās vietas ieguvēji abās kategorijās saņem Latvijas Radio 3 programmas Klasika speciālbalvu – ieraksta
laiku Latvijas Radio Pirmajā studijā.
Artistiskākais ansamblis saņem Studējošo padomes žūrijas balvu.
Spilgtākie ansambļi saņem Hermaņa Brauna fonda speciālbalvas – iespēju piedalīties koncertos Latvijā
programmas Avanti ietvaros.
Labākie ansambļi piedalās konkursa noslēguma koncertā JVLMA Lielajā zālē. Konkursa noslēguma koncertu
ieraksta JVLMA studiju programmas Skaņu režijas studenti.

Pieteikums konkursam, ansambļa fotogrāfija (jpg, png) un skaņdarba notis PDF formātā jānosūta uz e-
pastu:   , ne vēlāk kā desmit dienas (1. marts) pirms konkursa, norādot komponista pilnu vārdu,
uzvārdu (latviešu un oriģinālvalodā), dzīves gadus, skaņdarba un tā daļu nosaukumus/apzīmējumus, hronometrāžu,
ansambļa dalībnieku un mācībspēka/mācībspēku vārdu, uzvārdu (iespējams arī patstāvīgi veikts iestudējums).

Sīkāka informācija JVLMA mājaslapā www.jvlma.lv , Radošo projektu daļā vai pie Kameransambļa un
klavierpavadījuma katedras vadītājas prof. Jāņa Maļecka.

Dalīties ar šo pasākumu