JVLMA izlaidums 2024

JVLMA Lielā zāle un Ērģeļu zāle

Izlaidums 2024

Plkst. 10.30 Fotografēšanās un parakstīšanās par diplomu Ērģeļu zālē

Plkst. 11.00 Izlaiduma svinīgā ceremonija Lielajā zālē

 • Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Akadēmiskā mūzika specializāciju Pūšaminstrumenti, Sitaminstrumenti, Stīgu instrumenti, Taustiņinstrumenti absolventi
 • Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Instrumentālā mūzika profilu Kameransamblis, Pūšaminstrumentu spēlē, Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle absolventi
 • Profesionālās doktora studiju programmas mākslās Mākslas apakšprogrammas Mūzikas un skatuves māksla absloventi

Plkst. 12.30 Fotografēšanās un parakstīšanās par diplomu Ērģeļu zālē

Plkst. 13.00 Izlaiduma svinīgā ceremonija Lielajā zālē

 • Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Akadēmiskā mūzika specializāciju Vokālā mūzika, Kora diriģēšana; apkašprogrammu Kompozīcija, Muzikoloģija, Skaņu režija absolventi
 • Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializāciju Diriģēšana, Kompozīcija, Vokālā mūzika, Skaņu režija absolventi
 • Akadēmiskā maģistra studiju programmas Muzikoloģija absolventi
 • Akadēmiskā doktora studiju programmas Muzikoloģija absolventi

Plkst. 14.30 Fotografēšanās un parakstīšanās par diplomu Ērģeļu zālē

Plkst. 15.00 Izlaiduma svinīgā ceremonija Lielajā zālē

 • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs absolventi
 • Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas, dejas, mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs absolventi
 • Profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas un skatuves māksla apakšprogrammu Džeza mūzika, Horeogrāfija absolventi
 • Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzikas un skatuves māksla apakšprogrammas Mūzika specializācijas Mūzika un izglītība absolventi; apakšprogrammas Horeogrāfijas absolventi

Dalīties ar šo pasākumu