Kursi "Deja cauri gadsimtiem"

JVLMA

JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina mūzikas skolu, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu deju un ritmikas skolotājus, mūzikas skolotājus, un interesentus pieteikties 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem Deja cauri gadsimtiem.

Kursu mērķis ir paplašināt skolotāju teorētiskās un praktiskās zināšanas Eiropas vēsturiskajā dejā no viduslaikiem līdz 19. gadsimtam, saskatot iegūto kompetenču izmantošanas iespējas skolā, vēstures un mūzikas  apmācībā.

Kursi notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2020. gada 2., 3., un 4. janvārī, K.Barona ielā 1. Praktiskās un teorētiskās nodarbības vadīs docente Guna Ezermale.

KURSU PLĀNOJUMS

Kursos tiks dots ieskats vēsturiskās dejas attīstībā, īpaši akcentējot dejas stila izjūtu, katra gadsimta specifiku dejas soļos un horeogrāfijā; katra perioda sabiedriskās dzīves uzvedības normu īpatnību, modes un arhitektūras ietekmi uz deju soļu un deju veidošanos. Deju pieraksts. Kursu dalībnieki iepazīs arī mūzikas materiālu un periodam raksturīgos mūzikas instrumentus, perioda deju soļus un dejas, to horeogrāfiskās īpatnības.

Kursu ietvaros notiks metodiskas pārrunas un radošas diskusijas ar kursu dalībniekiem par līdzšinējo pieredzi, problemātiskiem jautājumiem dejas pedagoģijā. Līdzi nepieciešams ērts apģērbs un deju apavi ar mīkstām zolēm praktiskajām nodarbībām.

PIETEIKUMA ANKETA jāaizpilda līdz 2019. gada 20. decembrim

Dalības maksa par 3 dienām - EUR 82. 

Pēc 20.12.2019. uz norādīto e-pastu tiks paziņots, vai ir nokomplektēta grupa ar 15 - 25 cilvēkiem. Tikai pēc grupas nokomplektēšanās tiks sagatavoti rēķini, kuru apmaksa būs jāveic līdz 02.01.2020.

Kontaktinformācija: Tālākizglītības nodaļas vadītāja Inese Gūte /+371 66102125 /

Dalīties ar šo pasākumu