"Latvijas džeza personības" / tiešsaistes lekcija ciklā "Ar tēju lasītavā"

Zoom

Aicinām uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļas un Bibliotēkas organizētā
interešu izglītības lekciju cikla "Ar tēju lasītavā" 2. sezonas 7. lekciju "Latvijas džeza personības", ko vadīs JVLMA profesors Indriķis Veitners.

Lekcijas mērķis: iepazīstināt klausītājus ar vēsturiski nozīmīgākajiem Latvijas džeza mūziķiem un to nozīmi mūsdienu Latvijas džeza attīstībā.

Lekcijā tiks aplūkoti vēsturiski nozīmīgākie Latvijas džeza mūziķi, kas ar savu darbību devuši nozīmīgu ieguldījumu džeza mūzikas attīstībā Latvijā. Šo mūziķu darbība ir veidojusi Latvijas džeza mūzikas pamatu. Lekcijā tiks aplūkota Džeka Mihaļicka, Ringolda Ores, Vitālija Dolgova, Gunāra Rozenberga un Raimonda Raubiško darbība un ieguldījums Latvijas džeza attīstībā, kā arī nozīme mūsdienu Latvijas džezā.

Lekcijas garums: 40 minūtes.

Lekcijas maksa: 9 EUR.

Lekciju var apmeklēt jebkurš interesents, reģistrējoties šeit.

Dalīties ar šo pasākumu