Meistarklases ritmikā

Pauls Hille /ritmika, Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitāte/

Trešdien, 19.02.2020. 

  • 9.45 - 10.30  

Lekcija par Emīlu Žaku-Dalkrozu un viņa iedibinātās ritmikas mācības pamatprincipiem /305.telpa/

  • 10.45 - 12.15 

Praktiska ritmikas nodarbība mūzikas uztveres, kustību koordinācijas un komunikatīvo spēju integrētai attīstībai /305.telpa/

  • 12.30 - 14.00

Praktiska ritma solfedžo nodarbība /305.telpa/

Ceturtdien, 20.02.2020.

  • 9.45 - 10.30

Ievadlekcija par improvizāciju /305.telpa/ 

  • 10.45 - 12.15 

Praktiska nodarbība instrumentālā improvizācijā /205.telpa/

Dalīties ar šo pasākumu