Meistarklases ritmikā

JVLMA 305. un 127. auditorija

Meistarklases ritmikā

Profesore Maržena Kaminska /Staņislava Moņuško Gdaņskas Mūzikas akadēmija/

 

Trešdien, 22.05. 305. auditorijā

Plkst. 10.45 – 12.15 

Lekcija par ritmikas tradīcijām Polijā un studiju procesu S.Moņuško Gdaņskas Mūzikas akadēmijā

Plkst. 12.30 – 14.00

Praktiska ritmikas nodarbība mūzikas uztveres, kustību koordinācijas un komunikatīvo spēju integrētai attīstībai

 

Ceturtdien, 23.05. 127. auditorijā (Sporta zāle)

Plkst. 10.45 – 12.15 

E. Žaka-Dalkroza skulpturālo pozu iedzīvinājums kustību vingrinājumos. Plastic animee

 

Plkst. 12.30 – 14.00

Praktiska nodarbība kustību improvizācijā

 

Aicināti VIMS, PIMS, DS studenti un pedagogi, un citi interesenti!

Dalīties ar šo pasākumu