Rītdiena sākas vakar. JVLMA Mūzikas pedagoģijas katedrai - 60

patformā "Zoom", JVLMA "Youtube" kanālā

JVLMA studenti, absolventi, pedagogi, draugi un domubiedri 5. maijā plkst. 15.00 tiek aicināti satikties īpašā tiešsaistes pasākumā par godu JVLMA Mūzikas pedagoģijas katedras 60 gadu jubilejai - “Rītdiena sākas vakar” jeb mūzikas pedagoģijas tradīcijas ilgtspēja šodienas docētājos un studentos. 

Notikums tiks tiešraidīts JVLMA Youtube kanālā, kā arī, raksot uz e-pastu , būs iespēja pieteikties sveicienu publiskai nodošanai platformā Zoom.

Attālinātās tikšanās laikā tiks aplūkota katedras vēsture, tās darbība šobrīd un ieceres nākotnē. Savu redzējumu par studiju procesu un inovācijām saturā sniegs katedras docētāji jautājumu kaleidoskopā, savukārt studenti prezentēs attālinātā studiju laika muzikāli-ritmisko kolāžu un dalīsies pieredzē par studijām šodienas mūzikas skolotāju programmā. Kopīgi tiks pāršķirstītas katedras vēstures lappuses un iezīmēti būtiskākie sasniegumi. Tiks iepazīti mūzikas skolotāja profesijas daudzpusība, nozīme un aktualitāte mūsdienās.

Mūzikas pedagoģijas katedras jubilejas pasākumi tiks turpināti arī pēc epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanas nākamajā akadēmiskajā gadā, kuru klāstā tiks plānotas docētāju atklātās lekcijas, Latvijas mūzikas olimpiāde, Mūzikas pedagoģijas atklāto Studentu forums, katedras studentu un docētāju vizītes mūzikas vidusskolās, tālākizglītības kursi mūzikas skolotājiem, kā arī ārvalstu docētāju vieslekcijas un meistarklases.

Dalīties ar šo pasākumu