Tiešsaistes lekcija "Personības pilnveide kolektīvajā muzicēšanā"

platforma "Zoom"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā". Lekcijas notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā piektdienā.

26. februārī plkst. 13.00 platformā "Zoom" aicinām jau uz sesto tiešsaistes cikla lekciju "Personības pilnveide kolektīvajā muzicēšanā" JVLMA docenta Edgara Vītola vadībā. 

Pieteikšanās līdz 22. februārim, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.  

"Uz kori atnāca mazrunīgs un kautrīgs puisis. Viņa skatiens nodurts un no acu kontakta izvairīgs. Garais augums salīcis, bet no kopīgajām aktivitātēm atturīgs. Gandrīz pēc gada šis pats puisis jau bija kolektīva vilcējspēks. Viņš jau bija cieši iekļāvies kolektīvā, ap viņu vienmēr pulcējās draugi. Zinātāji teica – “cits cilvēks”! Kas bija mainījies?

Kas nosaka cilvēka personību? Kāda nozīme personības pilnveidē ir raksturam un vērtībām? Kāda nozīme rakstura veidošanā ir emocionālajai inteliģencei? Kas īsti ir emocionālā inteliģence un kāda nozīme tās pilnveidei?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēsim lekcijā par personības pilnveides iespējām kolektīvajā muzicēšanā," stāsta Edgars Vītols.

Reģistrētajiem lekcijas klausītājiem tiks nosūtīta "Zoom" saite uz tiešsaistes lekciju, kuras noslēgumā būs iespējams saņemt izziņu par lekcijas noklausīšanos.

Vienas lekcijas maksa - 9,00 EUR. Katram klausītājam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

Lekcijas garums - 40 minūtes.

Uz tikšanos!


Kontaktinformācija:

Inese Gūte - 66102125, 

Dalīties ar šo pasākumu