Tiešsaistes lekcija "Vēsture Latvijas komponistu operās - no žanra pirmajiem piemēriem līdz mūsdienām"

Platformā “Zoom”

3. sezonas 3. tiešsaistes cikla "Ar tēju lasītavā" lekcija "Vēsture Latvijas komponistu operās - no žanra pirmajiem piemēriem līdz mūsdienām" prof. Jāņa Kudiņa vadībā.

"Vēsture vienmēr ir bijusi tēma, kas visdažādākajos veidos risināta operas žanrā. Kā un cik daudz reālas pagātnes personības un notikumi ir bijuši tverti Latvijas operu vēsturē? Kādi ir vēsturiski un muzikāli interesantākie piemēri vēstures izstāstīšanā uz skatuves operas žanrā? Mēģināsim koncentrēti palūkoties uz nacionālo opermantojumu no šāda rakursa, varbūt piedzīvojot arī kādas jaunatklāsmes un interesantas atziņas." /J. Kudiņš/

Pieteikšanās tiešsaistes lekcijai līdz 2022. gada 21. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu.

Lekcija notiks Zoom platformā, reģistrētajiem lekcijas klausītājiem tiks nosūtīta saite uz tiešsaistes lekciju. Lekcijas noslēgumā iespējams saņemt izziņu par lekcijas noklausīšanos.

Vienas lekcijas maksa - 9,00 EUR, lekcijas garums - 40 minūtes. Katram klausītājam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

Uz tikšanos tiešsaistes lekcijā!

Kontaktinformācija:

Linda Aveniņa

Dalīties ar šo pasākumu