JVLMA rekvizīti

Studiju maksa u.c. izglītības pakalpojumi (akadēmiskās izziņas, reģistrācijas maksa, atkārtoto pārbaudījumu apmaksa u.c.) 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90000028796
Konta Nr. LV21UNLA 0055 0036 3615 4
Banka:  AS "SEB banka"
SWIFT: UNLALV2X


Pārējie pakalpojumi (t.sk. telpu noma, baseina maksājums, biļešu iegāde, autostāvvietas pakalpojumi, instrumentu īre, skapīšu īre, bibliotēkas pakalpojumi)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90000028796
Konta Nr. LV82 UNLA 0050 0013 1071 8
Banka: AS "SEB banka"
SWIFT: UNLALV2X

Maksājot studiju maksu, jānorāda studējošā vārds, uzvārds un studiju līguma numurs.
Maksājot par citiem pakalpojumiem, jānorāda pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds un līguma vai rēķina numurs.


Rekvizīti ziedojuma veikšanai

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050

Reģistrācijas Nr.: 90000028796

Konta Nr.: LV79 UNLA 0055 0036 3646 8

Banka: AS "SEB banka"

SWIFT: UNLALV2X
 

Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda: Ziedojuma projektam "Projekta nosaukums"

  • Līdz € 225 JVLMA draugs
  • € 225-700 Krēsla plāksne Lielajā zālē
  • € 700-1400 Zelta pakāpe
  • Virs € 1400 Mecenāts

Paldies par atbalstu!