zane šmite

Programmas

Etnomuzikoloģija

Etnomuzikoloģijas studijas sniedz daudzpusīgu un redzesloku paplašinošu izglītību.

Cilvēki