JVLMA starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai piešķirts ES Struktūrfondu finansējums starptautiskās sadarbības projektu attīstībai pētniecībā un inovācijās

2018. gada 28. maijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas paredz atbalstīt un attīstīt starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā un inovācijās.

Projekta "Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās" (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) ietvaros plānots veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautiskās sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā.

Līdz 2022. gadam JVLMA īstenos sekojošas aktivitātes:
1) atbalsta pasākumi starptautisku pētījumu projektu iespēju apzināšanai;
2) atbalsts starptautisku pētījumu projektu ideju attīstīšanai;
3) starptautisku pētījumu projektu pieteikumu izstrāde;
4) informācijas, komunikācijas un publicitātes pasākumi;
5) projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis līdz 2022. gada 31. decembris.
Projekta kopējas finansējums 86 760,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 73 746,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 13 014,00 EUR. 

JVLMA piedalās Zinātnieku naktī

JVLMA ir viens no partneriem un aktīvi iesaistās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu Latvijā plānošanā un organizēšanā. Zinātnieku nakts notiks šī gada 30. aprīli un drošības nolūkos norisināsies tiešsaistē vietnē  www.zinatniekunakts2021.lv.

Zinātnieku nakts Latvijā ir  virs kvalitātes sliekšņa novērtēts projekts ES pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis Eiropa” un tiek īstenots ERAF projekta 1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Nr. 1.1.1.5/20/A/002  ietvaros.