JVLMA katedru aktivitātes

 

Instrumentālā mūzika: Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle

Horeogrāfija

Senā mūzika

Džeza mūzika

Kameransamblis

Vokālā mūzika

Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika

Etnomuzikoloģija

Kompozīcija

Skaņu režija

Pedagoģija: Mūzikas skolotājs, Dejas skolotājs

Koncertmeistari

Dziedāšanas klase

Vispārizglītojošie studiju kursi

Vispārējās klavieres