Alda Skrastiņa

Docētāja, Dejas pedagoģijas katedra

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) dejas pedagoģijas katedras lektore Alda Skrastiņa ir kustību plastikas pasniedzēja, latviešu skatuviskās dejas un bērnu dejas speciāliste. Mācījusies JVLMA horeogrāfijas nodaļā, kur ieguvusi bakalaura grādu – deju skolotājs, horeogrāfijas specialitāte; studējusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), kur 2009. gadā ieguvusi deju pedagoģijas maģistra grādu (Mg.sc.soc.).

Profesionālo izaugsmi veicinājusi starptautiskās deju meistarklasēs gan kā dalībniece, gan kā pasniedzēja. Uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs, regulāri apgūst novitātes dažādās profesionālās pilnveides programmās.

Alda Skrastiņa ir Jelgavas Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Vēja zirdziņš” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Tas ir kolektīvs ar stabilām deju tradīcijām, radošu māksliniecisko pieeju un augstvērtīgu skatuvisko sniegumu. BJDK „Vēja zirdziņš” guvis skatītāju atzinību ne tikai uz pašmāju skatuvēm, bet ir augstu novērtēts arī starptautiskos konkursos; tā dalībnieki regulāri bijuši Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laureātu vidū.

Alda Skrastiņa veidojusi un iestudējusi kustības gan Latvijas profesionālā, gan amatierteātra izrādēm, savukārt BJDK “Vēja zirdziņš” veidojusi ap 20 muzikālus deju uzvedumus. Darbojusies Latvijas kultūras vēsturē pirmās Dejas balvas žūrijas sastāvā kā skatuviskās tautas dejas eksperte, bijusi IX Skolēnu Dziesmu un deju svētku virsvadītāja asistente, ir Jelgavas pilsētas skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāja.