Ieva Rozenbaha

Docētāja, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (1997) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (1999), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. No 2006. līdz 2009. gadam studējusi JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par polifoniju un rekviēma žanru latviešu komponistu daiļradē. JVLMA docētāja kopš 1998. gada, 2000. gadā JVLMA ievēlēta lektora amatā.  JVLMA vada teorētiskos studiju kursus bakalaura studiju programmās harmonijā, polifonijā un mūzikas teorijā.