Taustiņinstrumentu spēle

JVLMA piedāvā iespēju apgūt taustiņistrumentu spēli dažādās specializācijās - Klavierspēle, Ērģeļspēle un Akordeona spēle

Specializāciju mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa profesionālo mūziķu – atskaņotājmākslinieku sagatavošanu, kuri ir apguvuši mūzikas zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, instrumentu mūziķa profesijas standartam atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās zināšanas un ir spējīgi konkurēt mūziķu profesionālajā vidē Latvijā un ārvalstīs.

Par īpaši nozīmīgu studiju programmu elementu tiek uzskatīta regulāra koncertprakse. Studējošie aktīvi piedalās dažādos prakses koncertos JVLMA Lielajā zālē, Ērģeļzālē, Latvijas koncertzālēs un baznīcās (Rīgas Jēzus, Sv. Jāņa, Sv. Pestītāja (Anglikāņu), Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca, arī Latvijas Universitātē un Rīgas Domā. Laba sadarbība koncertu organizēšanā ir izveidojusies arī ar daudzām citām Latvijas baznīcām reģionos – Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā, Kandavā, Ventspilī u.c.

Meistarklašu jomā attīstījusies plaša sadarbība ar vairākām Eiropas augstskolām. Tāpat pieejami studentu ERASMUS apmaiņas braucieni, ko ļoti aktīvi izmanto visu specializāciju studenti. Studiju procesa ietvaros tiek rīkoti dažādi iekšējie konkursi studējošajiem, tostarp YAMAHA stipendija, atlases uz iespējām sniegt priekšnesumus kopā ar JVLMA Simfonisko orķestri, kā arī pārstāvēt JVLMA reprezentatīvos pasākumos gan Latvijā, gan aiz tās robežām.
Visi docētāji aktīvi darbojas dažādās, ar profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas uzturēšanu saistītās jomās, uz kurām var attiecināt radošos un zinātniskos projektos gūtās prasmes un iemaņas.

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas