Ieva Vīvere

Docētāja, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalautūru (2003) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru (2005), iegūstot mākslas maģistra (Mg. art.) akadēmisko grādu. Šobrīd studē JVLMA doktora studiju programmā, izstrādājot promocijas darbu par čigānu mūzikas kultūru Latvijā.  2009. gadā JVLMA ievēlēta lektora amatā. JVLMA vada teorētiskos un praktiskos studiju kursus etnomuzikoloģijas bakalaura studiju apakšprogrammā un tradicionālās mūzikas kultūras studiju kursus citās bakalaura studiju programmās.

Strādā katedrā

Etnomuzikoloģija