Etnomuzikoloģija

Etnomuzikoloģijas studijas sniedz daudzpusīgu un redzesloku paplašinošu izglītību. Tajā ietilpst Latvijas un pasaules tradicionālās mūzikas stilu apguve un pētnieciskais darbs.

Studiju procesa neiztrūkstoša daļa ir lauka pētījumi, tradicionālās dziedāšanas un instrumentu spēles apguve, kā arī pedagoģisko prasmju un kvalifikācijas iegūšana. 

Jaunie etnomuzikoloģijas bakalauri un maģistri pēc studijām var darboties pētniecībā, strādāt mūzikas pedagoģijā, kā arī vadīt folkloras kopas un ansambļus. Tāpat ir iespējams kļūt par mūzikas žurnālistiem. Etnomuzikoloģijas studijas sniedz arī pilnvērtīgu pamatu pētniecības attīstībai un zinātnieka karjeras veidošanai.