Ilze Buligina

Lektore, Svešvalodu klase

Ilze Buligina ir beigusi Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultāti (ar izcilību) un ieguvusi filologa, pedagoga un tulka kvalifikāciju, kā arī Latvijas universitātes maģistra grādu pedagoģijā. I.Buligina ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu Latvijas Univeristātē 2015.gadā, kā arī maģistra grādu (ar izcilību) sociālajās zinātnēs Mastrihtas universitātē Nīderlandē, saņemot arī Matrihtas univeristātes balvu 2010 Top 3% Student Award. I.Buliginai ir vairāk kā 15 gadu pedagoģiskā darba pieredze augstākās izglītības sistēmā un valsts pārvaldē. I.Buligina ir ap 30 zinātnisku publikāciju autore vai līdzautore, kā arī līdzautore un atbildīgā par izdevumu ap 10 informatīvi metodiskiem materiāliem.

I.Buligina regulāri piedalās un uzstājas Latvijas mēroga un starptautiskās zinātniskās un profesionālās konferencēs un semināros, ir vairāku Latvijas mēroga un starptautisku darba grupu un komisiju locekle. Ir vadījusi un piedalījusies kā eksperta vairākos Eiropas Savienības izglītības un zinātnes projektos, stažējusies un apguvusi mācību kursus un pieredzi  daudzās Eiropas valstīs – Beļģijā, Lielbritānijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Francijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Spānijā, Kiprā, Rumānijā un citās.

Papildus minētajai izglītībai ieguvusi arī kvalifikāciju tiesību zinātnē Juridiskajā koledžā. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā I.Buligina pasniedz angļu valodu, ir veikusi tulkojumus un angļu tekstu apstrādes darbus JVLMA Zinātniskās pētniecības centram.