Irēna Nelsone

Docētāja, Mūzikas pedagoģijas katedra

Mūzikas skolotāja un metodiķe, beigusi Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijas kordiriģentu nodaļu (1975, ped. Ludmila Pismennaja), un asistentūru (1988, ped. Ludvigs Kārkliņš), ieguvusi Mg art. grādu mūzikas pedagoģijā (2002). Kopš 1988 ir Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas lektore. 1995-2002 bijusi RPIVA lektore, kopš 1974. gada  Rīgas 6.vidusskolas mūzikas skolotāja. Pašlaik studē Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, pedagoģijas doktorantūrā.

Piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā, Čehijā, Zviedrijā, Ungārijā, Norvēģijā, Somijā, Austrijā un Igaunijā u. c. Kopš 2000 regulāri vada Latvijas mūzikas skolotāju tālākizglītības kursus Rīgā un Latvijas rajonos. Ir Latgales priekšpilsētas un Centra rajona interešu izglītības mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, vairāku mācību līdzekļu un metodisku materiālu autore.