Kristīne Stumbure

Lektore, Senās mūzikas katedra

Kristīne Stumbure (traversflauta, blokflautas) ir ieguvusi bakalaura grādu JVLMA prof. I.Sneibja flautas klasē un maģistra grādu viesprofesora Nēmes Pundera (Neeme Punder, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmija), vēsturisko flautu klasē. Pēc diploma iegūšanas papildinājusi zināšanas meistarklasēs daudzviet Eiropā.

Patlaban Kristīne ir baroka orķestra Colegium Musicum Rīga flautu grupas koncertmeistare un regulāri muzicē ar seno mūziku saistītos projektos Latvijā un Eiropā.

Strādā katedrā

Senā mūzika