Lolita Fūrmane

Profesore, Muzikoloģijas katedra

Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (1982) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktora studiju programmu (1993). 1995. gadā aizstāvējusi promocijas darbu – disertāciju Mūzikas izglītības vēsturiskie un teorētiskie aspekti Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, iegūstot mākslas zinātņu doktora (Dr. art.) zinātnisko grādu muzikoloģijas apakšnozarē.

JVLMA docētāja kopš 1989. gada, no 2001. gada līdz 2007. gadam bija JVLMA Mūzikas vēstures katedras vadītāja. 2005. gadā JVLMA ievēlēta profesora amatā. Daudzu zinātnisko publikāciju autore par renesanses perioda, Eiropas klasiskā mūzikas mantojuma, vācbaltiešu un latviešu mūzikas vēstures jautājumiem. JVLMA vada dažādus teorētiskos un praktiskos studiju kursus bakalaura  studiju programmās mūzikas vēsturē un studiju kursus doktora studiju programmā Muzikoloģija.