Maija Kokare

Docente, Mūzikas pedagoģijas katedra

Docētāja Maija Kokare JVLMA vada mācību kursu Pedagoģija. Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu pedagoģijā un maģistra grādu fizikā.

Profesionālā darbība cieši saistīta ar skolas pedagoģiju un izglītības procesu vadību (ir Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore, izglītības iestāžu akreditācijas eksperte), akadēmiskā darbība – ar pētījumiem, kas saistīti ar mācīšanos organizācijā, tehnoloģiju integrāciju un inovāciju vadību kā arī ar iekļaujošo izglītību. To papildina aktīva iesaiste starptautiskajā sadarbībā, projektos un dalība konferencēs.