Mārtiņš Boiko

Profesors, Muzikoloģijas katedra

Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (1984) un doktora studijas Hamburgas Universitātes Muzikoloģijas institūtā (Vācija, 1995). 1995. gadā Hamburgas Universitātē aizstāvējis promocijas darbu – disertāciju Lietuviešu sutartines. Pētījums par Baltijas tautu mūziku, iegūstot filozofijas zinātņu doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu, kas Latvijā nostrificēts filoloģijas zinātņu doktora (Dr. philol.) zinātniskajam grādam. Strādājis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta folkloras krātuvē, Latvijas Universitātē, kopš 2005. gada ir Rīgas Stradiņa Universitātes viesprofesors un RSU Eiropas Studiju Fakultātes Komunikācijas studiju katedras vadītājs.

JVLMA docētājs kopš 1982. gada, 2004. gadā JVLMA ievēlēts profesora amatā. Zinātnisko publikāciju autors par Baltijas tradicionālo mūziku, vokālo daudzbalsību, akustisko biokomunikāciju un mūziku, katoļu psalmodiju mutisko tradīciju, rečitatīvu, mūziku un nāvi, identitāti un mūziku, vecticībnieku mūziku Latvijā, klusumu un klusēšanu, skaņu ainavu un skaņu vidi. JVLMA vada dažādus teorētiskos studiju kursus etnomuzikoloģijas bakalaura studiju apakšprogrammā, studiju kursus akadēmiskajā un profesionālajās maģistra studiju programmās un doktora studiju programmā Muzikoloģija.