Mārtiņš Klišāns

Docents, Kora diriģēšanas katedra

Dzimis Rīgā, 1967. gada 30. novembrī. Pirmo profesionālo muzikālo izglītību ieguvis, dziedot Em. Dārziņa zēnu korī un beidzot kordiriģēšanas klasi Em. Dārziņa mūzikas vidusskolā. Turpinājis studijas Latvijas Mūzikas akadēmijā, beidzis kordiriģēšanas klasi pie profesora Imanta Kokara.

Studiju laikā kā dziedātājs piedalījies Štutgartes Baha akadēmijas meistarklasēs. 1999. gadā papildinājis zināšanas Prinstonā, ASV, pasaules kordiriģentu konferencē. 2000. gadā Ročesterā, ASV kopā ar Rīgas Doma zēnu kori vadījis bērnu koru diriģentu semināru.

No 1989. līdz 1992. gadam - Latvijas Universitātes kora "Juventus" diriģents. Tāpat vairākus gadus diriģējis daudzu starptautisko konkursu laureātu - kamerkori "Sacrum".

Kā vokālists darbojies "Rīgas vokālajā grupā" un piedalījies vairākos baroka operu un oratoriju uzvedumos, dziedot tenora partiju.

Kordiriģēšanas aktivitātes turpina, būdams Cēsu rajona virsdiriģents un strādājot ar Cēsu pilsētas Kultūras centra jaukto kori "Beverīna". Šobrīd Mārtiņš Klišāns ir Rīgas Doma zēnu kora diriģents un mākslinieciskais vadītājs.