Veneta Miķelsone

Goda docētāja, Koncertmeistaru katedra

Koncertmeistare-docente Veneta Miķelsone 1962.g. beigusi E.Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas klavieru klasi. 1967.g.beigusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju (prof. N. Fedorovska klavieru klase). Kamermūziku apguvusi pie pedagoģes H.Maijas, prof. H.Brauna un prof. J.Ķepīša. No 1964.gada koncertmeistare Jāz. Vītola Mūzikas akadēmijas stīgu instrumentu katedrā. Pašlaik strādā profesoru E. Testeļecas, J. Švolkovska, A. Baumaņa, V. Zariņa klasēs.

Savulaik sadarbojusies ar profesoriem V. Šeļegovu, V. Stūrestepu, B. Tiltiņu, I. Dālmani, E. Bertovski, docentu U.Sprūdžu. Muzicējusi kopā ar E. Testeļecu, E. Bertovski Latvijā un ārvalstīs. Koncertējusi ar M. Prēdeli, U. Sprūdžu, A. Baumani, P. Šūmani, V. Sareiku, V. Koreņevu, R. Lielmani, kā arī R. Seppelu (Igaunija), M. Kliegeli (Vācija), R. Sariolu (Somija)u.c. Spēlējusi N. Šahovskas, M. Rostropoviča, S. Azizjana (Dānija), M. Kliegeles (Vācija), A.Rēna (Vācija), E. Kovačiča (Austrija) u.c. meistarklasēs, kā arī meistarklasēs Zviedrijā un Taizemē. Kopā ar solistiem piedalījusies daudzos konkursos Latvijā, Vācija, Krievijā, Anglijā, Igaunijā, Lietuvā, vairākos konkursos saņēmusi diplomus un atzinības rakstus. Kopā ar R.Lielmani un I.Rugēvicu ieguvusi pirmo prēmiju starprepubliku klavieru trio konkursā Igaunijā, šajā sastāvā arī daudz koncertēts.