Ventis Zilberts

Profesors, Klavieru katedra

Mācījies Pāvula Jurjāna mūzikas skolā (skolotāji Valda Kalniņa, Šmarions Valdšteins, Zigrīda Āboliņa) un Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā, to beidzis 1966. gadā (prof. Igora Kalniņa klase). Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas klavieru klasi absolvējis prof. Igora Kalniņa vadībā 1971. gadā. Absolvējis arī Nikolaja Rimska-Korsakova Ļeņingradas Valsts konservatorijas asistentūru (prof. Natana Perelmana klase).

1974. gadā sāk strādāt Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas klavieru nodaļā, kopš 1998. gada ir Klavieru, kā arī Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras profesors. Viņa klasi absolvējuši vairāk nekā 50 pianistu, to vidū Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēki Inguna Puriņa, Vita Vēriņa, Normunds Vīksne, Mārtiņš Zilberts.

Latvijas radio pianists-koncertmeistars (1976–2004), sadarbojoties ar apmēram 100 vokālistiem un instrumentālistiem, radio studijā ieskaņots vairāk nekā 900 kompozīciju. Ar flautisti Ditu Krenbergu, trombonistu Boļeslavu Voļaku, dziedātājiem Jāni Sproģi un Ingu Pētersonu ir tapuši ieskaņojumi kompaktdiskos.
Koncertu maršruti veduši uz daudzām pasaules valstīm – Poliju, Bulgāriju, Zviedriju, Vāciju, Franciju, Portugāli, Dāniju, Somiju, Igauniju, Lietuvu, Gruziju, Uzbekistānu, ASV, Kanādu.

Par nopelniem Latvijas labā 1998. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 1995. gadā saņēmis Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Mūzikas nodaļas balvu par trimdas latviešu mūzikas popularizēšanu Latvijā.