Iestājpārbaudījumu grafiki 2021./2022. akadēmiskajam gadam

Papildprasību un iestājpārbaudījumu grafikus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajam gadam meklēt ŠEIT. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām!


Reflektantiem, kuriem nepieciešams tehniskais atbalsts, kārtojot iestājpārbaudījumus “Kolokvijs mūzikas literatūrā un teorijā (solfedžo, harmonija, forma)” vai “Mūzikas literatūra, solfedžo, mūzikas teorija” ATTĀLINĀTI (Zoom un e-studiju vidē), nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu

Detalizētāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmenu saturu skatīt ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu