JVLMA profesore Dace Medne piedalās LU pētījumā

Latvijas Universitātē (LU) ir uzsākts pētījums “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā”.

Eiropas Komisijas Jaunā prasmju programma Eiropai (A NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE) liecina, ka viena no aktuālākajām mūsdienu augstākās izglītības problēmām ir neatbilstība starp augstskolu absolventu studiju procesa iegūtajām kompetencēm un tautsaimniecībai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Augstskolām nepieciešams uzlabot izpratni par augstskolu absolventu sasniegumiem. Eiropas Komisija atbalsta un veicina studentu kompetenču novērtēšanas ietvaru izstrādi dažādām augstākās izglītības jomām, lai nodrošinātu studentu un absolventu prasmju salīdzināmu novērtējumu.

2019. gada nogalē Izglītības ministrija un LU parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr.8.3.6.2. darbības Nr.3.2. īstenošanu. 2020. gada janvārī tika uzsākta pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” pirmā kārta ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros ( 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103). 

Pētījuma mērķis ir izpētīt studējošo caurviju kompetences - pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālo un globālo, kā arī pilsonisko kompetenci, lai noskaidrotu to attīstības dinamiku šādās studiju jomās: RIS 3 jomās, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās. Pētījuma ietvaros tiks izstrādāts arī skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas instruments, kas tiks izmantots kā piemērs profesionālo un caurviju kompetenču mērīšanas instrumentu saskaņošanai un pārbaudei. Pētījuma pirmajā kārtā tiks izstrādāta un aprobēta metodoloģija studējošo kompetenču un to attīstības dinamikas novērtēšanai.

Pētījumu īstenotājs ir LU PPMF Pedagoģijas zinātniskais institūts, taču kopumā tajā ir iesaistīti 27 vadošie pētnieki, pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no 8 augstskolām un viena uzņēmuma: LU, LiepU, RTA, RTU, RSU, DU, JVLMA, Groningenas Universitātes (Nīderlande) un izglītības uzņēmuma «Lielvārds». Projekta zinātniskā vadītāja ir prof. Zanda Rubene.

JVLMA pārstāve projektā ir profesore, pētniece Dr.paed. Dace Medne, kura veic pilsoniskās kompetences izpēti. Augstākās izglītības kontekstā tiek analizēts pilsoniskās izglītības mērķis un formulēti studējošo pilsoniskās kompetences  kritēriji. 

Kopš pētījuma sākuma ir notikuši vairāki informatīvie un darba semināri. 28. februārī pētījumā iesaistītie zinātnieki tikās pirmajā pārskata seminārā, kurā prezentēja pētījumu un labās pieredzes analīzi par studējošo caurviju kompetenču izpēti un novērtēšanu augstākajā izglītībā. Nākamais pārskata seminārs notiks 27. martā, kurā tiks ziņots par caurviju kompetenču specifiku pētījumam nozīmīgajās profesionālajās jomās: RIS 3, radošajās industrijās, sabiedrības pārvaldībā un skolotāju izglītībā.

Pētījuma pirmā kārta noslēgsies 2021. gada augustā.

Dalīties ar šo ziņu