Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai JVLMA

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu izdots dokuments “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”. 

Dokumentā iespējams iepazīties ar informēšanas, distancēšanās, higiēnas, veselības stāvokļa uzraudzības, studiju darba organizēšanas, studējošo, citu izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas kontroles, pasākumu organizēšanas, telpu nomas, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanas un JVLMA sporta centra apmeklētāju drošības noteikumiem.

Ar detalizētu informāciju aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu