No 30. oktobra JVLMA atsāk individuālās nodarbības klātienē

Tā kā no 2020. gada 20. oktobra nav novērots ar Covid-19 inficēto personu skaita pieaugums JVLMA, tiek pieņemts lēmums atļaut studiju procesa praktiskās daļas apguvi klātienē.

No 30. oktobra līdz 8. novembrim tiek noteiktas šādas izmaiņas JVLMA darbībā:

  • Individuālās kontaktstundas drīkst organizēt klātienē, vienlaikus telpā uzturoties ne vairāk par divām personām. Ja docētāja vai studējošā veselības stāvoklis liedz individuālo praktisko darbu veikt klātienē, studējošais vai docētājs piesardzības nolūkos vai kādu citu iemeslu dēļ darbu vēlas organizēt attālināti, tad ar nodaļas vadītāja apstiprinājumu individuālās kontaktstundas atļauts organizēt pilnīgi vai daļēji attālinātā darba formā.
  • Visas grupu un plūsmu lekcijas, kā arī nodarbības, kas saistītas ar ansambļa un dejas prasmju pilnveidi, notiek attālināti.

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī strauji mainās, mēs esam gatavi katru dienu izvērtēt iespējamos riskus un rast attiecīgus risinājumus JVLMA turpmākās darbības plānā.

Ar detalizētām jaunās kārtības vadlīnijām aicinām iepazīties ŠEIT.

Dalīties ar šo ziņu