Par JVLMA klašu (telpu) izmantošanu augustā

No 2019. gada 26. augusta līdz 1. septembrim noteikti šādi JVLMA klašu (telpu) izmantošanas laiki:

  • darbadienās - no plkst. 8.00 līdz 20.00;
  • 31. augustā - no plkst. 8.00 līdz 18.00;
  • 1. septembrī - akadēmija slēgta.


Nepieciešamības gadījumā ir iespējams izmantot klases ārpus noteiktajiem laikiem, piesakot elektroniski atļaujas JVLMA mājas lapas sadaļā “Dokumenti” apakšsadaļā “Darba procesu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti”.

Telpu atslēgas pārtrauc izsniegt pusstundu pirms akadēmijas slēgšanas.

Atslēgas jānodod dežurantam desmit minūtes pirms akadēmijas slēgšanas.

Dalīties ar šo ziņu