Pieejams atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas

Aicinām jaunos pedagogus pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda plus projektā “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas”. 

Projekta sniegtais atbalsts ietver:
•    regulāras tikšanās ar citiem jaunajiem skolotājiem un zinošu kuratoru pilnveides grupās savā reģionā;
•    individuālu kuratora atbalstu stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs veidot pārliecību par sevi izglītības iestādes vidē;
•    profesionālo zināšanu pilnveidi izvēlētajā profesionālās pilnveides programmā docētāju vadībā;
•    mērķstipendiju līdz 200 EUR mēnesī.

Pieteikuma anketa šeit.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
1.    aizpildīts pievienotās formas iesniegums;
2.    motivācijas vēstule dalībai projektā;
3.    iegūtās izglītības diploma kopija;
4.    darba līgums par esošām darba tiesiskajām attiecībām izglītības iestādē pedagoga amatā vai apliecinājums no darba devēja par darba tiesisko attiecību nodibināšanu līdz attiecīgā mācību gada sākumam.

Augstāk minētos pieteikuma dokumentus projekta atbalsta saņemšanai lūdzam nosūtīt no 17. jūnija līdz 15. jūlijam vienā no šādiem veidiem: 
1.    Elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi –
2.    Pa pastu uz adresi* – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija K. Barona iela 1,
Rīga, LV-1050, Latvija, ar norādi uz aploksnes “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas”. 
3.    Personīgi nogādājot* – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Rektorātā K. Barona iela 1. 
*Lūgums tiem, kuri dokumentus sūtīs pa pastu vai nogādās personīgi izdrukātā un ar roku parakstītā veidā, papildus paziņot par iesniegšanas veidu (sūtot vai atnesot), laiku un personu, kas to veiks, nosūtot šīs ziņas uz e-pasta adresi – .

Ar Nolikumu par indukcijas gada dalībnieku atlases kārtību Eiropas Sociālā fonda plus projekta un 6 izvēlei pieejamo profesionālās kompetences pilnveides programmu aprakstiem, kā arī vairāk par projektu var uzzināt ŠEIT.

Jautājumu gadījumā līdz 15. jūlijam rakstiet – .

Dalīties ar šo ziņu