Tapis jauns rīks studentu caurviju kompetenču novērtēšanai

Pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ietvaros, kurā piedalās arī JVLMA profesore, pētniece Dace Medne, ir pabeigta instrumenta izstrāde studentu caurviju kompetenču novērtēšanai.

2020. gada rudens ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros īstenotā pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” (projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103) pētniekiem ir bijis visai produktīvs – ir sagatavoti un publicēti vairāki zinātniskie raksti, notikuši divi starptautiski semināri, tiek izstrādāts skolotāju izglītības studentu profesionālo kompetenču novērtēšanas instruments, kā arī ir pabeigta studentu caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta – anketas izstrāde. Anketas aprobācija piecās Latvijas augstskolās tiks uzsākta jau decembrī.

2020. gada 18. septembrī kompetences centrā “Lielvārds” norisinājās starptautisks seminārs, kurā tika ziņots par projektā paveikto, kā arī aktuālajiem uzdevumiem tajā. Latvijas pētniekiem un IZM pārstāvjiem bija iespēja noklausīties Helsinku Universitātes (Somija) profesores Heidi Hyytinen lekciju par izaicinājumiem studentu kompetenču novērtēšanā “Challenges in assessing higher education students’ competencies – lessons to learn!”.

2020. gada 30. oktobrī jau attālināti norisinājās seminārs, kurā IZM pārstāve Inta Jaunzeme iepazīstināja pētniekus ar aktualitātēm augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē Latvijā, projekta dalībnieki diskutēja par studējošo caurviju kompetenču novērtēšanu RIS 3, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās. Semināra īpašais viesis bija Griningenes Universitātes (Nīderlande) profesors Robert Wagenaar, kurš prezentēja  projektu CALOHEE un WEXHE rezultātus.

Pētnieki pamazām tuvojas pētījuma mērķim – izstrādāt studējošo kompetenču attīstības dinamikas novērtēšanas metodiku. Studentu caurviju kompetenču (pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālās, globālās un pilsoniskās) novērtēšanas instruments ir gatavs. Šobrīd tiek plānota un organizēta tā aprobācija, kura tiks uzsākta jau decembrī, un tajā piedalīsies vismaz 500 RIS 3, radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās studējošo ar dažāda ilguma studiju pieredzi pētījumā noteiktajos izglītības līmeņos. Aprobācija tiks veikta Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Pētījumu īsteno LU PPMF Pedagoģijas zinātniskais institūts, un tas noslēgsies 2021. gada augustā.

Dalīties ar šo ziņu